هِد هُولدر نوزاد (H-125)

ویژگی های دستگاه

  • مخصوص نوزادان

  • امکان استفاده در زمان احیاء همراه با قابلیت نگهداری سر نوزاد در موقعیت مناسب