انکوباتور نوزاد (H-301)

ویژگی های دستگاه

 • انکوباتور نوزاد به منظور مراقبت ویژه از نوزادان نارس یا نوزاداني که به هر علت نیاز به مراقبت ویژه دارند استفاده می گردد
 • تنظیم دمای Air از 28 تا 37 درجه سانتی گراد و در حالت ویژه انتخابی تا 39 درجه سانتیگراد با دقت 0/1 درجه
 • دارای نشانگر دمای تنظیمی توسط پرستار
 • دارای نشانگر دمای درون محفظه
 • دارای نشانگر دمای بدن نوزاد (در صورت وصل بودن حسگر دمای پوست به نوزاد)
 • دارای ترمینال ورودی اکسیژن برای نوزاد
 • زمان رسیدن دمای داخل محفظه به دمای تنظیمی توسط پرستار حداکثر 25 دقیقه (در دمای محیطی 25 درجه سانتی گراد)
 • قابلیت تنظیم رطوبت داخل محفظه از 25 تا 90 درصد رطوبت نسبی دارای فن جهت گردش هوای درون محفظه با حداقل صدا
 • قابلیت تغییر زاویه سینی نوزاد از طرفین
 • دارای فیلتر هوا با تعویض آسان
 • دارای دریچه هاي دسترسی به نوزاد و عبور تجهیزات مورد نیاز نوزاد روي محفظه
 • برق ورودی: 1.2A , 50Hz , 220V AC
 • طول 100 سانتي متر ، عرض 60 سانتي متر ، ارتفاع 134 سانتي متر ، وزن 50 کیلوگرم

تجهیزات انتخابی

 • پایه سرم

هشدارها

 • نقص در سیستم حسگر دمای درون محفظه
 • نقص در سیستم حسگر دمای بدن نوزاد
 • افزایش دما بیش از 39/3 درجه سانتی گراد یا در حالت ویژه 40 درجه سانتی گرد
 • انحراف میزان درجه حرارت داخل محفظه ( A.S.D )
 • قطع گردش هوا
 • قطع منبع تغذیه
 •  خالی بودن مخزن آب